การ Generate CSR บน Microsoft IIS Server

การ Generate CSR บน Microsoft IIS Server
สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิด IIS ==> คลิกที่ชื่อ Server (ทางด้านซ้ายมือ) ==> ดับเบิ้ลคลิก Server Certificates (ตรงส่วนกลาง)2. คลิกเมนู Create Certificate Request (ทางด้านขวามือ)3. กรอกรายละเอียดขององค์กร ตรง Common name หากซื้อ Certificate แบบ Wildcard ให้กรอก *.yourdomain.com ==> คลิก OK4. ตรง Cryptographic Service Provider เป็น Microsoft RSA... และเลือก Bit lenght เป็น 20485. ทำการบันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อเป็น csr.txt ==> คลิก Finishเมื่อใช้ Notepad เปิดไฟล์ดูจะพบข้อมูลตามตัวอย่างนี้6. ส่งไฟล์ csr.txt ไปให้ตัวแทนจำหน่าย SSL Certificate เพื่อขอออกใบรับรองความปลอดภัยขั้นตอนต่อไป วิธีติดตั้ง SSL Certificate บน Microsoft IIS Server
ssl-tools.in.th/read-text-file.php