ขั้นตอนการ่ติดตั้ง SSL Certificate บน Mikrotikขั้นตอนการสั่งซื้อ SSL Certificate


1. สั่งซื้อ SSL Certificate ตามที่ต้องการ
ssl-cert.shop.th

2. ทำการ Generate CSR & Private Key
ssl-tools.in.th/v2/csr-generator.php

3. ชำระเงิน --> ส่งหลักฐานการโอนเงิน --> พร้อมแนบไฟล์ CSR --> ระบุด้วยว่าต้องการใช้บน Mikrotik พร้อม แจ้งที่อยู่อีเมล์อีเมล์ ที่จะใช้ในการ Verify Domain Name เช่น webmaster@yourdomain.com หรือ admin@yourdomain.com โดยส่งมาที่ info@siamecohost.com

4. รอรับอีเมล์เพื่อทำการ Verify Domain Name

5. หลังจากทำการ Verify Domain Name เรียบร้อยแล้ว รอรับ SSL Certificate และ ไฟล์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง ภายใน 1 ช.ม.
ขั้นตอนการ่ติดตั้ง SSL Certificate บน Mikrotik


ไฟล์ที่ต้องใช้มี 3 Files ดังนี้ (ชื่อไฟล์เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง อาจแตกต่างไปจากนี้ได้)
1. yourdomain-ssl.crt หรือ yourdomain.crt
2. yourdomain-key.key หรือ yourdomain-key.txt
3. yourdomain-ca-bundle.crt หรือ yourdomain.ca-bundleขั้นตอนที่ 1: นำ 3 Files ไปวางที่ File List ใน Mikrotikขั้นตอนที่ 2: ทำการ Import Certificates ทั้ง 3 Files
เข้าไปโดยที่ไปเลือกเมนู System -> Certificates -> Import

เมื่อ Import Files ทั้ง 3 Files แล้วจะได้ตามรูปข้าง ถือว่าเป็นการ Import เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่ 3: เปิด Service www-ssl ที่เมนู
IP -> Service Listขั้นตอนที่ 4 ไปที่ Hotspot เพื่อแก้ไข Hotspot Service Profile โดยไปที่เมนู
IP -> Hotspot -> Service Profile ทำการเลือก Profile ที่ต้องการแก้ไข

4.1 เลือก General ใส่ DNS Name ให้ตรงกับ Domain ของเราใน SSL Certificate4.2 เลือก Login แล้วเลือกตามรูปข้างล่างขั้นตอนที่ 5 ลองทดสอบเชื่อม Hotspot จะเด้งขึ้นหน้า Login แล้วจะลูกกุญแจ ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณ บทความและภาพประกอบ โดย Singharat Kanjanasopon
link.medium.com/edt3Hidq9X