การติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server

A) กรณีติดตั้งในเครื่องที่ใช้ Generate CSR/Private key

สามารถติดตั้งตามขั้นตอนปกติ โดยใช้ไฟล์ .cer / .crt ที่ทาง CA ส่งให้ได้เลย

1. เปิด IIS ==> คลิกที่ชื่อ Server (ทางด้านซ้ายมือ) ==> ดับเบิ้ลคลิก Server Certificates (ตรงส่วนกลาง)2. คลิกเมนู Complete Certificate Request (ทางด้านขวามือ)2. เลื่อกไฟล์ Certificate (.cer/.crt) ==> ตรง Friendly name ให้ตั้งชื่อ Certificate ตามต้องการ เช่น yourdomain.com ==> คลิก OK
หมายเหตุ บน IIS Version 8 ขั้นไป จะมีให้เลือกว่าเป็น Personal หรือ Web Hosting ให้เลือก Personal3. คลิกเลือก Default Web Site (ทางด้านซ้ายมือ) ==> คลิกเมนู bindings (ทางด้านขวามือ)4. คลิก Add5. เลือก Type: https ==> คลิก Select เลือกชื่อ SSL Certificate (ที่ตั้งไว้ในข้อ 2) ==> คลิก OK
หมายเหตุ บน IIS Version 10 จะมี ช่อง Host Name ให้พิมพ์ชื่อโดเมน yourdomain.com หรือ เว้นว่างไว้6. ทำการ Restart IIS หนึ่งครั้ง โดยคลิกที่ เมนู Default Web Site (ทางด้านซ้ายมือ) ที่เมนู Manage Website (ทางด้านขวามือ) คลิก Restart

7. ทดลองเข้าเว็บไซต์ ด้วย https://
B) กรณีติดตั้งในเครื่องอื่น หรือ ใช้ CSR/Private key ที่ Generate จาก Linux Server

ต้องนำไฟล์ Certificate (.cer/.crt), Private key, RootCA, IntermediateCA ไปแปลงเป็นไฟล์ .pfx ก่อน โดยเข้าไปที่ URL นี้

ssl-tools.in.th/v2/ssl-converter.php(ตรง Curent type เลือก PEM, Change for เลือก PFX) การแปลงไฟล์ต้องตั้ง Password ด้วย ให้จด Password เก็บไว้ในที่ปลอดภัย

ขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate จะเหมือนกับด้านบนทุกอย่าง เปลี่ยนเพียงแค่ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

1. เปิด IIS ==> คลิกที่ชื่อ Server (ทางด้านซ้ายมือ) ==> ดับเบิ้ลคลิก Server Certificates (ตรงส่วนกลาง)2. คลิกเมนู Import (ทางด้านขวามือ)3. เลื่อกไฟล์ Certificate (.pfx) ==> พิมพ์ Password (ที่ตั้งไว้ตอนแปลงไฟล์) ==> คลิก OK
หมายเหตุ บน IIS Version 8 ขั้นไป จะมีให้เลือกว่าเป็น Personal หรือ Web Hosting ให้เลือก Personal4. คลิกเลือก Default Web Site (ทางด้านซ้ายมือ) ==> คลิกเมนู bindings (ทางด้านขวามือ)5. คลิก Add6. เลือก Type: https ==> คลิก Select เลือกชื่อ SSL Certificate (ที่ตั้งไว้ในข้อ 2) ==> คลิก OK
หมายเหตุ บน IIS Version 10 จะมี ช่อง Host Name ให้พิมพ์ชื่อโดเมน yourdomain.com หรือ เว้นว่างไว้7. ทำการ Restart IIS หนึ่งครั้ง โดยคลิกที่ เมนู Default Web Site (ทางด้านซ้ายมือ) ที่เมนู Manage Website (ทางด้านขวามือ) คลิก Restart

8. ทดลองเข้าเว็บไซต์ ด้วย https://

ท่านสามารถนำไฟล์ .pfx + Password ไปติดตั้งในเครื่อง อื่น ๆ ได้ ไม่จำกัด (กรณีซื้อแบบ Wildcard/SAN/Multi-Domain)ขั้นตอนต่อไป วิธีติดตั้ง IntermediateCA/RootCA Certificate บน Microsoft IIS Server
ssl-tools.in.th/read-text-file.php