SSL Certificate Tools
  


Lowest Price SSL Certificate
SSL Certificate ราคาพิเศษลด 5% - 75% จากราคา Vendor Direct Pricing สั่งซื้อวันนี้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% - 10%

Update API: 22/04/2022 15:30AM

ฟรี เครื่องมือตรวจสอบ SSL Certificte สำหรับลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปHome/Index

What is a HTTPS

Moving HTTP to HTTPS

SSL Wizard

CSR & Private Key Gen.

Certificate Key MatcherSSL Converter

SSL Installation

SSL Install Checker 1

SSL Install Checker 2

Secure Site Seal

CSR Decoder

SSL DecoderWhy No Padlock

Expiry Monitor

CAA Record Gen.

HTTP Header Check

Website CP Checker

Approver Email CheckerServer Checker (Deep Analysis)

Check SSL/TLS Capabilities of Your Browser

Buy SSL Certificate

Moving HTTP to HTTPS


Moving http to https

Image from http://www.whatisseo.pk/moving-http-to-https-google-webmaster-settings/ขั้นตอนการเปลี่ยนเว็บไซต์จาก http มาใช้ https

 1. เลือกซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมตรงกับการใช้งาน --> SSL Wizard
 2. จัดเตรียมข้อมูล CSR เพื่อส่งให้ ตัวแทนผู้จำหน่าย นำไปสร้าง SSL Certificate --> CSR & Private Key Generator
 3. จัดส่งเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อ SSL Certificate ประเภท OV และ EV เท่านั้น)
 4. ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม โดยคลิกลิงค์ในอีเมล์ที่ทาง ตัวแทนผู้จำหน่าย ส่งให้ --> Approver Email Checker
 5. ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลที่ทาง ตัวแทนผู้จำหน่าย ส่งให้ --> SSL Installation
 6. ตรวจสอบการติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าถูกต้องสมบูรณ์ หรือไม่ --> SSL Checker
 7. ติดตั้งเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยบนหน้าเว็บ --> SSL Secure Site Seal
 8. ตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ ว่ามี Mixed Contents หรือไม่ ถ้ามีอาจทำให้ Browser ไม่แสดงรูปกุญแจสีเขียว --> Why no padlock?
คำแนะนำเพิ่มเติม (1) กรณีติดตั้ง SSL Certificate แล้วเข้าหน้า https:// ไม่แสดงรูปกุญแจ

 1. Update all Internal Images Links to HTTPS - อัปเดทลิงค์รูปภาพภายในเว็บไซต์ โดย เปลี่ยนจาก http เป็น https
  เช่น <img src="https://www.domain.com/images/mypic.jpg">
  หรือใช้ รูปแบบนี้แทน <img src="images/mypic.jpg">
  หากรูปภาพที่ใช้เป็นรูปภาพที่ ลิงค์มาจากนอกเว็บไซต์ (เรียกว่าการทำ HotLink ถือเป็นการผิดมารยาท) แนะนำให้ Save รูปภาพนั้นเก็บไว้ในเว็บของท่านเอง (โดยใส่เครดิตที่มาไว้ใน alt="" หรือ title="") จะช่วยตัดปัญหา Mixed Contents ได้ อ่านเพิ่มเติม HotLink คืออะไร?
 2. Update Custom JS, AJAX Libraries to HTTPS - อัปเดทสคริปต์และไลบลารี่ต่าง ๆ โดยเปลี่ยนจาก http เป็น https หรือใช้ // แทน
  เช่น src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"

คำแนะนำเพิ่มเติม (2) สำหรับเว็บไซต์ที่ทำ Search Engine Optimizer (SEO)

 1. Add 301 Redirects to New HTTPS URLs - เพิ่มหน้า Redirects แบบ 301 เพื่อชี้ไปที่ https
 2. Update your robots.txt File - อัปเดทไฟล์ rotbots.txt โดยเปลี่ยน http ตรงบรัดทัด Sitemap: เป็น https แทน
  เช่น Sitemap: https://www.siamecohost.com/sitemap.xml
 3. SEO: Google Search Console, Sitemaps, Fetch - ลงทะเบียนเว็บไซต์ ่กับ Google Webmaster Tools โดยใช้ url เป็น https://www.yourdomain.com
  พร้อมทำการ Upload ไฟล์ robots.txt และ sitemap.xml ใหม่อีกครั้ง (Sitemaps ต้องสร้างใหม่ ลิ้งค์ภายในต้องเป็น https ทั้งหมด)
 4. SEO: Resubmit Your Disavow File - ทำการ Submit หน้าที่ไม่ต้องการให้ Search Engine Bot เข้ามาเก็บข้อมูล
 5. Update Your Google Analytics Profile URL - อัปเดทข้อมูลโปรไฟล์ของ Google Analytics ใหม่
 6. Misc Updates - อัพเดทส่วนอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น การนำ SSL Site Seal ไปติดบนหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม

คำแนะนำเพิ่มเติม (3) วิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS โดย .htaccess (Linux) / PHP Script / web.config (Windows & Plesk)

ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ หลังติดตั้ง SSL Certificate เรียบร้อยแล้ว เข้าหน้าเว็บไซต์ ด้วย www.yourdomain.com หรือ yourdomain.com (โดยไม่พิมพ์ https:// ข้างหน้า) บน address bar ของ web browser ไม่แสดงรูปกุญแจสีเขียว ทั้งนี้เป็นเพราะ web browser ทั่วไปจะเรียกหน้าเว็บผ่าน Protocol มาตรฐานคือ http:// (Port: 80) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งค่า Redirecct เพื่อบังคับให้ web browser เรียกหน้าเว็บผ่าน Protocol https:// (Port: 443) แทน โดยใช้วิธีกำหนดค่าในไฟล์ .htaccess (สำหรับ Web Server Apache หรือ Nginx) หรือ ใส่ Script ไว้ในไฟล์ PHP ที่ต้องการ

การ Redirecct ด้วยไฟล์ .htaccess (Linux) สร้าง Text file เปล่า ด้วย Text Editor เช่น Notepad และทำการ Save as เป็นชื่อ htaccess.txt จากนั้นให้คัดลอก คำสั่ง 5 บรรทัดนี้ไปวาง ในไฟล์ htaccess.txt ทำการอัพโหลดไฟล์ htaccess.txt ขึ้นไปไว้ใน /public_html จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น .htaccess

คำเตือน: หากท่านมีไฟล์ .htaccess อยู่แล้ว ให้แก้ไขไฟล์เดิมโดยคัดลอกคำสั่ง ตั้งแต่ <IfModule mod_rewrite.c> ถึง </IfModule> ไปแทรกไว้ในไฟล์ .htaccess
การ Redirecct ด้วยไฟล์ PHP Script เปิดไฟล์ .php ด้วย Text Editor เช่น Notepad คัดลอกคำสั่งด้านล่างนี้ นำไปวางไว้ตรงส่วนบนสุดของไฟล์ (วางต่อจากคำสั่ง <?php) วิธีการนี้ อาจไม่สะดวกนักเพราะอาจจะต้องแก้ไข .php ทุกไฟล์ แต่เหมาะสำหรับการตั้งค่า Redirect เฉพาะบางหน้าที่ต้องการ เช่น index.php
การ Redirecct ด้วยไฟล์ web.config (Windows & Plesk) สร้าง Text file เปล่า ด้วย Text Editor เช่น Notepad และทำการ Save as เป็นชื่อ web.config.txt จากนั้นให้คัดลอก คำสั่ง ด้านล่างนี้ไปวาง ในไฟล์ web.config.txt ทำการอัพโหลดไฟล์ web.config.txt ขึ้นไปไว้ใน /httpdocs จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น web.config

คำเตือน: หากท่านมีไฟล์ web.config อยู่แล้ว ให้แก้ไขไฟล์เดิมโดยคัดลอกคำสั่ง ตั้งแต่ <system.webServer> ถึง </system.webServer> ไปแทรกไว้ใน <configuration>...</configuration>
คำแนะนำเพิ่มเติม (4) วิธีปรับแต่ง Configuration สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Drupal / WordPress / Joomla

1. Drupal Enabling HTTP Secure (HTTPS) https://www.drupal.org/https-information

2. Plugins to Easily Add SSL and HTTPS in WordPress (Plugin)
 1. Backup your website.
 2. Obtain an SSL Certificate.
 3. Ask your hosting company to install SSL Certificate on your server.
 4. Activate the plugin.
 5. Select what pages you want to redirect to HTTPS.
 6. Make sure it redirect properly.
 7. Keep the SSL Certificate up to date.
Read more: https://www.cminds.com/ssl-https-wordpress-plugins/

3. How to Add SSL and HTTPS in WordPress
 1. Settings » General and updating your WordPress and site URL address fields.
 2. Setup WordPress SSL redirect from HTTP to HTTPS. You can do this by adding the code in your .htaccess file
 3. Configure SSL in wp-config.php file.
 4. Install and activate the WordPress HTTPS (SSL) plugin.
Read more: http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-add-ssl-and-https-in-wordpress/

4. How to use SSL in a Joomla site ? https://www.joomlart.com/tutorials/joomla-tutorials/how-to-use-ssl-in-a-joomla-siteสำหรับเว็บไซต์ WordPress ขอแนะนำ Plug-ins Really Simple SSL ใช้ในการปรับแต่ง WordPress ให้รองรับ https + แก้ปัญหา Error 404 และ Mixed ContentsSSL-Tools.In.Th Power by Siamecohost.Com

Our Affiliates Website
SIAMECOHOST.COM | SSL-CERT.SHOP.TH | DOMAIN-TOOLS.IN.TH | THAIDSHOP.COM | ONLINEMEDIA.IN.TH | DOCFORM.ONLINE.TH